Kayıtlar

Hamama ait anekdotlar ve mimarisi

Resim
Kültür Yolu Projesi Kapsamında Paşabahçe ve Saray Hamamı
5. Bölüm (son)
Saray Hamamı'na Ait Anekdotlar "Hazinedar ailesinden Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın, bir Paşabahçe sakini olarak, çocukluğundan bu yana Saray Hamamı’nın hatıralarıyla doludur." Hamamın mimarisi
http://www.unyekent.com/koseyazi/8205/kultur-yolu-projesi-kapsaminda-pasabahce-ve-saray-hamami
(Yazının tamamı bu linktedir.)
Ünyekent'te bir ÜTAG yazısı...

Ayşe Hanım çocukluk yıllarında...

Gençlik yılları...

Anaokulunda...

Haznedar Konağı'ndan kalma sini...
(Müze Ev'e bağışlayan Ayşe Haznedar Yalın)

Hamamın Planı

Saray Hamamı

Resim
Kültür Yolu Projesi Kapsamında  Paşabahçe ve Saray Hamamı Bölüm: 4

Saray Hamamı
"Saraydan günümüze orijinal olarak  ayakta kalan tek yapı Saray Hamamı'dır. 2016'da başlayan restorasyonu sürmektedir.  Hamam olarak hizmete açılması düşünülmektedir."
http://www.unyekent.com/koseyazi/8205/kultur-yolu-projesi-kapsaminda-pasabahce-ve-saray-hamami
ÜNYEKENT'TE BİR ÜTAG YAZISI
(Yazının tamamı yukarıdaki linktedir.)
Saray Hamamı 2010 Yılı Fotomaratonu'ndan bir mizansen
F: Erdem Akbaş Ünye

Saray Hamamı Restorasyonu Kubbe ve ışıklandırma camları
Saray Hamamı Planı

Saray Hamamı Restorasyonu
Giyinme Bölümü

Saray Hamamı Tapu Evrakı

Saray Hamamı Restorasyon Öncesi Dış Görünüm

Saray Hamamı, Restorasyon Öncesi İç Kısım

Saray Hamamı Restorasyon Öncesi
Duvar rölyefi

Hazinedarzade Süleyman Paşa Sarayı

Resim
Kültür Yolu Projesi Kapsamında  Paşabahçe ve Saray Hamamı Bölüm: 3

Hazinedarzade Süleyman Paşa Sarayı
"Ünye’de 1808 yılında Hazinedarzade Süleyman Paşa tarafından inşa edilen  sarayKaradeniz’deki ayan konaklarının en görkemlilerinden biridir. Canikli Ali Paşa'nın ardından uzun dönem Karadeniz'e hükmeden Hazinedar ailesinin konutu olan bu yapı aynı zamanda hükümet binası olarak kullanılmıştır."
http://www.unyekent.com/koseyazi/8205/kultur-yolu-projesi-kapsaminda-pasabahce-ve-saray-hamami
ÜNYEKENT'TE BİR ÜTAG YAZISI
(Yazının tamamı yukarıdaki linktedir.)

Sarayın avlu içi ayrıntıları,
16 Ağustos 1847, 26,5 x 18 cm, kalem ve suluboya,
altta solda imza Jules Laurens.

Sarayın yerine inşa edilen ilk evler, yıl 1869

 Sarayın Çeşmesi

Solda Paşabahçe'nin bugünkü hali ve Surlar

Kültür Yolu Projesi Kapsamında Paşabahçe ve Saray Hamamı II. Bölüm Hazinedar Ailesi

Resim
Kültür Yolu Projesi Kapsamında  Paşabahçe ve Saray Hamamı

II. Bölüm

Hazinedar Ailesi
Ünyekent'te bir Ünye Tarih Araştırma Grubu Yazısı...

http://www.unyekent.com/koseyazi/8205/kultur-yolu-projesi-kapsaminda-pasabahce-ve-saray-hamami
(Yazının tamamı yukarıdaki linktedir.)
Hazinedar Süleyman Paşa'nın portresi- Kaynak, Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın
Hazinedar  Süleyman Paşa'nın mezarı,  Çarşamba Rıdvan Paşa Camii Haziresi
Hazinedarzade Osman Paşa
Hazinedarzade Nuri Paşa (Sakallı)  II. Abdülhamit'in fotoğrafçısı 1880'li yıllar, Terme
Hazinedar ailesine ait mezarlardan bazıları Ünye Türbe Mezarlığı
Hazinedarzade Nuri Paşa ve oğlu Mazhar Bey'e ilişkin kayıt,  1894 tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesi

Kültür Yolu Projesi Kapsamında Paşabahçe ve Saray Hamamı

Resim
Hazinedar Süleyman Paşa (ö 1818) (Kaynak: Prof. Dr. Ayşe Haznedar Yalın) ​   Paşa'nın portresi ilk defa basında yer alıyor...
Kültür Yolu Projesi Kapsamında Paşabahçe ve Saray Hamamı
ÜNYEKENT'TE BİR ÜTAG YAZISI...
http://www.unyekent.com/koseyazi/8205/kultur-yolu-projesi-kapsaminda-pasabahce-ve-saray-hamami
(Yazının tamamı yukarıdaki linktedir.)
1. Bölüm Paşabahçe’nin tarihçesi Ayanlar Çağında Ünye Canikli Ali Paşa Hazinedar Süleyman Paşa

Canikli Ali Paşa'nın İdari ve Askeri Görev Yerleri  Karadeniz'in dört de üçünü kapsamaktadır.
Canikli ailesinin ardından bu bölge Hazinedarzelerin eline geçer. 
Kaynak: Rıza Karagöz (Canikli Ali Paşa, TTK Yay.)  ve Hazinedar Süleyman Paşa adlı eserleri.
 Bafra Canikli Ali Paşa Çeşmesi-1751 (Üstte) Ve kitabesi (altta)
Hazinedar Süleyman Paşa'nın Ünye Sarayı